Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol ve Muayene

Yürüyen adından da anlaşılacağı gibi otomatik dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş elektrikle çalışan merdivene denir. Genellikle alış veriş merkezlerinde kullanılan yürüyen merdiven sistemi ilk olarak 1892 yılında patenti alınarak başlandı.

Genel kullanım alanları ise; Alış veriş merkezleri, metrolar, oteller, metrolar ve hava alanlarında sıkça kullanılır. İnsanların yoğun kullanımında devreye giren merdiven sistemi Türkiye de ilk olarak 1964 yılında kullanıma geçti. Çalışma prensibi ise katlar da döşeme plakaları bitmiş döşeme seviyesinde olur. Sahanlık, alt ve üst katlar arasında boşluğu birleştiren mekanik bir yapıdadır. Ray sistemi ise sahanlık içinde  kurulan basamakları sonsuz döngü içinde çeken basamak zincirne kılavuzluk eder.

Asansör İşletme, Bakım ve  Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Yürüyen Merdiven periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıda ifade edilen genel başlıklı konularda kontrol yapılmaktadır:

  • Genel Kontroller
  • Gözle Kontroller
  • Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
  • Dinamik Deney
  • Statik Deney
  • Deney Sonrası Kontrol

Yürüyen Merdivenlerin periyodik kontrolleri yetkili Femko denetçileri tarafından yapılmakta ve uygunluğun tespiti durumda ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir. Femko tarafından hazırlanan bu raporlar, ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) denetçileri tarafından yapılan piyasa gözetim ve denetimlerinde geçerli olan raporlardır.

Diğer Hizmetlerimiz