Kompresör Periyodik Kontrol

Kompresör havayı ve diğer gazları yüksek basınca hatta atmosfer basıncından daha yüksek basınçlarla sıkıştırarak motorlu kompresör yardımı ile kullanılır. Aldığı havayı sıkıştırarak diğer araçlara ve makinalara aktarmaya yarar. Elektrik ile çalışan kompresörün periyodik kontrollerinin yapılması da yine yönetmeliğe göre olmalıdır.

Hava Kompresörü: Günlük hayatta gördüğümüz araba lastiklerini şişiren alete hava kompresörü denir. farklı boyutlarda bulunan hava kompresörleri çalışma prensibleri pnömatik olarak çalışır.

Pistonlu Kompresör: İhtiyacın gerektiği durumlarda, sistem nem ve su rahatsızlığı yüksek olan durumlarda , basınçlı hava kurutucusu kullanılabilir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların  ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili  usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanları  kapsar.

  • a) Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı.
  • b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar.
  • c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar.
  • ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar.
  • d) Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar.

Kompresör Periyodik Kontrol

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihazların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Diğer Hizmetlerimiz