Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

Klima tesisatları zamanla uzun kullanımdan dolayı arıza vermemesi ve pis koku vermemesi için mutlaka kontrol edilmelidir. Klima tesisatları işletmelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda v.b. gibi yerlerde kontrolleri önelidir. Büyük klima tesisatları bulunan yerlerde kontroller ilgili yönetmeliğe göre yapılmalıdır.

Klima tesisatı kontrolleri İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre kontrolleri yapılmalıdır. Klima tesisatları kontrolleri ilgili standartlara göre yapıldığı takdirde klima tesisatları daha uzun ve sağlıklı çalışır.

Femko uzman mühendisleri ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda firma için uygunluk raporu hazırlar.

Diğer Hizmetlerimiz