Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol ve Muayene

Mekanik enerjisi belirli sıvılar yardımıyla transfer etme tekniğine hidrolik sistem denir. Bu hidrolik sistem ise asansörler de kullanılmasından sonra hidrolik asansör adını almış ve kullanılmıştır.

Hidrolik asansörler az enerji ve güç harcadığı için çok tercih edilir. Hidrolik sistemleri kullanım alanları ise; krikolar, vinçler, iş makinaları, robotlar, hidrolik asansörler gibi metal endüstrisinin yoğun olduğu yerlerde kullanılırlar. Hidrolik asansör gücünü bir pompa yardımıyla sağlamaktadır. Hidrolik asansörlerin periyodik kontrolü akredite kuruluşlara yaptırılmalıdır. Periyodik kontroller yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Hidrolik asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-2+A3) periyodik kontrol ve kontrolü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörü piyasaya arz edebilmek için tescil işlemleri gerçekleştirilmeden önce ve devamın ise yılda en az 1 (bir) kere olmak üzere yapılması gereken periyodik kontrollerdir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arzından ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. Yönetmelik gereğince Hidrolik Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin A tipi akredite kontrol kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Femko, Bu Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz