Dizel Forklift Periyodik Kontrolü

Yaygın olarak kullanılan dizel forkliftler ağır yüklerin altına girerek yükleri kaldırabilirler. İş hayatında genellikle insan gücünün yetmediği yerlerde kullanılan dizel forkliftler genellikle istifleme işleri yapan iş makinesidir.

Genellikle depolarda, fabrikalarda, silolarda ve sanayilerde kullanılan bu kaldırma iş makineleri kullanım amaçlarına göre büyüklüğü ve kaldırabileceği tonajları değişmektedir.

Yüksek güce sahip dizel forkliftlerin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Yapılan bu kontroller iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğine tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlara göre dizel fortkliftlerin periyodik kontrol süresi 1 yıl dır.

Forkliftlerde Bulunan Asgari Gereklilikler

3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

a) Sürücü için kabin bulunur veya

b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya

c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya

ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur.

Diğer Hizmetlerimiz