Katı Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrolü

Kömür, odun v.b gibi yakıtlarla yanan kazanlara katı yakıtlı kazanlar denir. Katı yakıt ile içerisindeki suyu veya herhangi bir sıvıyı ısıtmaya yarayan katı yakıtlı kazanlar yüksek sıcaklıklarda çalıştıkları için üzerinde kullanılan ekipmanlar da katı yakıtlı kazanlara uygun olmalıdır.

Katı yakıtlı kazanlara ilk önce su verilerek içerisindeki hava dışarı atılır ve içerisinde bulunan su ısıtılır. Isıtılan su ise kazan ile birlikte çalışan sisteme aktarılır. Katı yakıtlı kazan ekipmanları ve tesisatı verimli çalışmaları için mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yapılan kontroller İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabiidir. İlgili yönetmeliğe göre yapılan kontroller ile Katı yakıtlı kazanların verimliliği arttırılmış olup ayrıca daha güvenli hale gelirler.

Yüksek sıcaklıklarda çalışan katı yakıtlı kazanların periyodik kontrol süreleri ilgili yönetmelikte belirtilen standartlarda belirtilmiştir. Femko uzman mühendisleri katı yakıtlı kazan kontrolleri sonucunda uygunluk raporu hazırlar. Hazırlanan rapor ise firmaya sunulur.

Diğer Hizmetlerimiz