Azot Tankı Periyodik Kontrolü

Azot -190 dereceye kadar soğuk olan bir maddedir. Bu maddeyi de bir kapta barındırmaya ihtiyaç vardır. Azotu barındırabilmek için özel olarak üretilen Azot tankları vardır. -190 dereceye kadar azot barındıran azot tankları çift katlı alüminyum ve demirden yapılmış ve içerisindeki hava bir vakumla boşaltılmış azot tankıdır.

Havanın %78’ni oluşturan azot barındığı tanklar azotun herhangi bir şeye zarar vermemesi için barındırılır. İhtiyaç halinde azot tankından alınarak kullanılır. Azot tankları özel olarak üretilen tanklardır. Basınçlı kaplar sınıfına giren azot tankı kontrolleri iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir.

Azot tankları İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabiidir. Periyodik kontrol süresi ilgili yönetmelikte belirtilen standartlara göre kontrolleri yapılmalıdır. Femko mühendisleri gerçekleştirdiği azot tankı kontrolleri sonucunda uygunluk raporu hazırlar.

Diğer Hizmetlerimiz