Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma tesisatları kapalı bir ortama hava akışını sağlamak ve o ortamdaki kötü havayı dışarı atmak için kullanılır. Genellikle işletmelerde toz, duman, buhar ve istenmeden salınan gazları dışarı atar.

Ortamda rahat bir hava almak için kullanılan havalandırma tesisatları mutlaka ilgili standartlarda belirtilen sürelere göre kontrolleri yapılmalıdır. Zira zamanla havalandırma tesisatında biriken toz ve birikintiler tesisattan geçen havayı da etkileyecektir.

Bu nedenle havalandırma tesisatı kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yapılan kontroller ile havalandırma tesisatı daha temiz olur ve daha temiz bir hava akışı sağlanır.

Femko uzman mühendisleri ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda firmanız için uygunluk raporu hazırlar.

Diğer Hizmetlerimiz