Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrolü

Taşlama tezgahları sert ve sağlam olan iş parçası üzerinden talaş kaldırmaya yarayan makinadır. İş parçaları üzerinde işlem yapılan taşlama tezgahları hassas makinelerdir. Taşlama tezgahlarının farklı çeşitleri bulunmaktadır.

  • Silindirik Tezgahlar
  • Puntasız Tezgahlar
  • CNC Tezgahlar
  • Düzlem Tezgahlar

Bu dört çeşit farklı taşlama tezgahlarının farklı farklı görevleri vardır. Taşlama işlemlerinin çoğu toleransları iyileştirmek ve yüzey kalitesini arttırmak için yapılırdı. Günümüzde taşlama malzeme işlemine ve şekillendirme prosesi haline gelmiştir. Dönen taşlama taşı bağlayıcı maddelerle bağlanan taş taneciklerinden ve talaş boşluğu olarak görev yapan, gözeneklerden meydana gelir.

Taşlama tezgahları taşlama esnasında her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka bakımlarının ve en önemlisi periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabi olan taşlama tezgahı kontrolleri bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlara göre kontrolleri yapılmalıdır.

Femko uzman mühendisleri ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda firmanız için uygunluk raporu hazırlamaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz