Transpalet Periyodik Kontrol

Transpalet ağır yükleri insan yardımı ile belirli noktalara taşıyan araca denir. İnsan kontrollüleri geneşde kullanılsa da bir çok yerde akülü transpaletler de kullanılmaktadır.Yükler hidrolik pompa gücü ile kaldırılan ve tekerlek üzerine yatay olarak taşıyan transpaletin iki tane çatal kaldıracı bulunur.

Büyük firmalar akülü sistemleri kullansada küçük iş yerleri insan gücüne dayalı transpaletleri kullanırlar. Transpalet her ne kadar tehdit oluşturmasa da periyodi kontrolünün yapılması iş verimliliğini arttırır. Yinede ağır yüklerin kaldırılıp taşınması nedeniyle kontrollerinin yapılması gerekir. Bu kontroller mevzuata yönetneliğe uygun yapılmalıdır. Transpalet ile sadece yük taşıma amaçlıdır. Transpaletlerin taşıma kapasiteleri her transpaletin üzerinde yazmaktadır.

Yönetmelik

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan transpalet, istif makinası vb. makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu kontroller gerçekleştirilirken, İstif Makineleri ve transpaletler için; TS EN 1757-2, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterler dikkate alınarak raporlamalar yapılmaktadır.

Transpalet Periyodik Kontrol

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği transpalet, istif makinası vb. ekipmanların muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Diğer Hizmetlerimiz