Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın yağ kazanları sanayide yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan sistemlere ısı transferi için kullanılır. Yatay ve dik olarak kullanılabilen yağ kazanları 350 derece sıcaklığa kadar atmosfer basıncına kadar çıkabilir. Doğalgaz, LNG, Kömür ve Fuel oil yakıtları ile çalışan kızgın yağ kazanlarda kullanılan ekipmanlarda 350 derecedeki sıcaklıklara dayanıklıdır.

Kızgın Yağ Kazanları Avantajları

  • Yüksek sıcaklıklara çıksa bile düşük basınçlarda çalışabilir.
  • 350 derecelerde dahi çalışabilir.
  • Isı iletim yağ kazanları kullanım koşullarına göre uzun ömürlüdür.

Yüksek sıcaklıklarda çalışan Kızgın yağ kazanları ve ekipmanların herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Kızgın yağ kazanları kontrolleri İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine ve bu yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak yapılmalıdır.

Kızgın yağ kazanları kontrolleri sonucunda firmanız için uygunluk raporu hazırlanır. Femko uzman mühendisleri kızgın yağ kazanlarının kontrollerini ilgili yönetmeliğe ve standartlara göre kontrollerini yapmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz