Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol, Muayene, Başvuru ve Eğitimleriniz için A Tipi Muayene Kuruluşu: FEMKO

A Tipi Muayene Kuruluşu

Türkak tarafınan onaylanmış "A Tipi Muayene Kuruluşu" olarak hizmet vermekteyiz.

+90 (232) 486 17 11

Periyodik Kontrol işlerinizde sizlere telefonla detaylı bir şekilde hizmet sunuyoruz.

Periyodik Kontrol Hizmetlerimiz

Periyodik Kontrol Yazılarımız

Periyodik Kontrol S.S.S

Genel Kontroller, Gözle Kontroller, Fonksiyon Ve Yük Deneyleri, Dinamik Deney, Statik Deney, Deney Sonrası Kontrolleri yapılır.

Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arzından ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre belirtilmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

Elektriksel ve Teknik Ekipmanlara; Panoya, Paratonere, Topraklamaya, Katodik Korumaya, Makinaların Güvenlik, Jeneratör, Yangın Tesisatı ve Hortumlara, Motopompların Muayenesi, Boru Tesisatlarına, Havalandırma ve Klima Tesisatlara, Dişli Taşlamalarına, Dişli Açma Makinelerine, CNC İşleme Tezgâhlara, Torna Tezgâhlara, Freze Tezgâhlara, Planya Tezgâhlara, Taşlama Tezgâhlara, Bohrwerk Tezgâhlara periyodik kontrol yapılır.

Cihaz, araç ve gereçlerin periyodik kontrolleri yapılmazsa bozulma nedeniyle kazaya yol açtığı gibi çalışırken de bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Bu kapsamda, iş yerinden sorumlu iş güvenliği uzmanları bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmektedirler.

Otoklav Kontrolleri; TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.