Basınçlandırma Tankı Periyodik Kontrolü

Yüksek basınçları kontrol altında tutmaya yarayan tanktır. Isıtma ve soğutma sistemleri olmak üzere bir çok basınçlı sistemlerde çalışabilen basınçlandırma tankının önemi büyüktür.

Basınçlandırma tankları günümüzde kullanılan bir çok sistemde yer almaktadır. Basınçlandırma tankları yüksek basınçları kontrol altında tuttuğu için mutlaka bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İlgili yönetmelikte belirtilen standartlara göre belirlenen periyodik kontrol sürelerine göre kontrolleri aksatılmamalıdır.

Basınçlandırma tankı kontrolleri Akredite olmuş kuruluşlara yaptırılmalıdır. Femko uzman mühendisleri ile gerçekleştirdiği basınçlandırma tankı kontrolleri sonucunda firmanız için uygunluk raporu hazırlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz