Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol

Topraklama çoğu insanın duyduğu bu sistemde elektrikle çalışan cihazların ve elektrik tesisatının olası kaçaklarına karşı yapılmıştır. Elektrik kaçağı olması durumunda topraklama hattı elektriği toprağa vererek can ve mal kaybını önler.

Topraklama sistemi artık günümüzde tam teşkilatlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu sistem de fazlalık elektriği de toprağa aktararak hayati tehlikeleri önler. Binalara, müstakil evlere, tesislere, çiftliğe yani kısacağı elektriğin olduğu her yerde topraklama hattı çekmek yasal zorunluluktur. Yasal zorunluluk olan topraklama sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerekir. Kontrollerin yönetmeliğe uygun yapılması gerekir.

Topraklama tesislerinde periyodik kontrol, ölçme ve denetleme işlemleri yapılırken, ilgili yönetmeliğin madde 10-a‘da belirttiği üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak mutlaka kontrol edilecektir diye tanımlanmaktadır.

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz‘in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

  • Özelliklerinin farklı olması nedeniyle, yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklanmasına ilişkin kurallar ayrı bölümler halinde verilmiştir.
  • Elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme hatları, bu Yönetmeliğin kapsamına girmez.
  • Bu Yönetmeliğin Ek‘leri ve ilgili Türk Standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte olmayan hükümler için EN, HD, IEC ve VDE gibi standartlar göz önüne alınır. Çelişmeler durumunda sıralamaya göre öncelik verilir.
  • Herhangi bir tesisin bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir kararsızlık ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan elektriksel ve teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz