Kaldırma Platformu Periyodik Kontrol

Kaldırma platformu hidrolik ve makaslı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kaldırma platformu adından da anlaşıldığı gibi sadece yük kaldırma amaçlıdır.

Kaldırma Platformu genelde fabrika, depo, alış veriş merkezleri gibi ağır yükleri kaldırılan yerlerde kullanılmaktadır. 15 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilen bu kaldırma platformları işinizi kolaylaştıracaktır. Bu kaldırma platformlarının kontrolleri ise yapılması maddi ve manevi risklerin önüne geçecektir. Son yıllarda da ülkemizde iş güvenliği ve sağlığı önemi de artmaktadır. İşletmelerin çalışma alanları daha güvenli olmaları için periyodik kontrollerin yapılması gerekir.

Kaldırma İletme Makinaları Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Madde 5 – (1) İşveren, iş yerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Kaldırma Platformu Periyodik Kontrol

Femko, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit edebilecek unsurların bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması ve bu istenmeyen sonuçların oluşmaması için sizlere hizmetlerini sunmaktadır.

 

Diğer Hizmetlerimiz