Katodik Koruma Ölçümü Periyodik Kontrol

Katodik bir elektriksel bir sistemdir. Katodik koruma sistemi korunmak istenilen metalin, elektrokimyasal hücerinin katodu haline getirilir. Böylece metalin yüzeyindeki anodik reaksiyonlar durdurulur. Bu durum da metale katodik yönde dış akım uygulanarak sağlanır. Katodik koruma kısaca anlatmak gerekirse metal yapıları bulundukları ortamda elektro kimyasal yollarla koruma işlemine denir.

Katodik Koruma Ölçümü Periyodik Kontrol

Femko, uzman mühendisleri ve teknik elemanları ile aşağıda belirtilen alanlarda katodik koruma kontrolleri ve ölçümleri gerçekleştirmektedir.

  • Boru hatları: doğal gaz, deniz dibi, atık su, içme suyu, petrol ve benzeri boru hatları
  • Deniz araçları: gemiler, deniz otobüsleri, yatlar, feribotlar, denizaltılar, şamandıralar, liman, kazık ayakları, platformlar, iskele ve benzeri deniz araçları
  • Tanklar: Yer altı LPG ve akaryakıt, yer üstü akaryakıt tankları, içme su depolama tankları, atık su tankları ve benzeri tanklar
  • Su sistemleri: termosifonlar, soğutma ve ısıtma sistemleri, buhar kazanları, boiler tankları ve benzeri su sistemleri

Periyodik Kontrol Süresi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez katodik koruma kontrol ve ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm katodik koruma ölçümleri ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan katodik koruma ve elektriksel teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz