Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol

Elektrik panosu tüm elektrik hattının bir yerde toplandığı ve kontrol edildiği yere denir. Örnek vermek gerekirse binaların iş yerlerinin genelde girişinde bulunan panodur. Elektrik panosu aynı zamanda güvenliği ve kontrolü sağlar. Elektriği apartmandan evlere dağıtan pano sistemininde kontrolleri yapılması gerekir.

Elektriğin güvenle dağıtılmasını sağlayan elektrik panosunda sayaç, kondansatör, kontaktör, güç rölesi, sigorta ve şalter gibi elektrik ekipmanları kullanılmaktadır. Bu ekipmanlarında kontrolleri yapılmalıdır.

Elektrik Pano Ölçüm Raporu

Elektrik pano ölçümleri Femko uzman mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda mevzuata uygun rapor hazırlanır. Pano ölçüm raporu ÇSGB Çalışma sosyal güvenlik bakanlığı denetçilerinin hazırladığı rapor gibi geçerlidir. Akredite  olmuş firmamızın verdiği rapor 1 yıl süre ile geçerlidir.

Periyodik kontrollerimiz elektriğin binaya girdiği yerden başlayarak dağıtıldığı noktalara kadar ekipman ve tesisatın kontrolünü yapılır. Bu işlemlerin yapılması binada yangını, patlamaları ve buna benzer riskleri ortadan kaldırır. Ayrıca kontrollerin yapılması tesisatın ve ekipmanların ömrünü uzatır. Kontrollerimizi termal kameralar yardımı ile yapıyoruz.

Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol

Pano ölçümü periyodik kontrolünde kontrol sırasında panoların bulunduğu yeri, durumu, yalıtım özellikleri, kısa devre dayanıklılığı, devre etkinliği, mekanik işlemler, ısınma artışı gibi işlemlerle kontrol yapılır. Femko corporation elektrik mühendisleri ve uzmanları tarafından binanınza veya iş yerinize rapor hazırlanır ve sunulur. Ayrıca sigorta işlemlerinde sigorta şirketleri tarafından rapor aranır.

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre belirtilmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş yerlerinde kullanılan makinaların ve tesisatın çeşitlerine göre, kontrol dönemlerinin ne olduğunu ve dönemsel kontroller sırasında hangi kriterlerin ve standartların esas alınacağını ifade etmiştir. Bu yönetmeliğe göre kontroller, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerinde yer alan kriterler esas alınarak yapılacaktır. Bunun yanında TS EN 60079-14:2014 dikkate alınacak diğer standarttır.

Diğer Hizmetlerimiz