Avrupa Komisyonu Tarafından 39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

Avrupa Komisyonunun düzenlemiş olduğu 39. Asansör Onaylanmış Kuruluşlarının Koordinasyon Grup Toplantısı Romanya’nın başkenti Bükreş’te 31 Mayıs-01 Haziran 2017 tarihlerinde Avrupa Bölgesinde asansör sektöründe faaliyet göstermekte olan birçok Onaylanmış Kuruluşun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Avrupa’nın önde gelen diğer Onaylanmış Kuruluşlarının ve Femko Corporation Genel Müdürü Koray GÜNDOĞDU ile Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Özcan AYTAÇ’ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz yıl alınan kararların ve tavsiyelerin değerlendirilmesi, asansör sektöründe kullanılan mevzuat ve standartların anlam ve içerik yönünden yorumlara açık kısımlarının incelenmesi ve Asansör çalışma gruplarını oluşturan üyelerin seçim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda elde edilen paylaşımlar ve yeni tavsiyeler rapor haline getirilerek Avrupa Komisyonuna öneri halinde sunulmuştur.

Devamı

Sedye Asansörleri Periyodik Kontrol

Sedye asansörleri Hastaneler de özel olarak kullanılan asansörlerdir. Bu asansörler hastaneler için özel olarak tasarlanmıştır.

Hastaneler de kullanılan bu asansörlerin uzun yıllar kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Sedye’nin girebilmesi için uygun büyüklükte yapılır. 1.5 ton’dan 3 ton’a kadar ağırlık taşıyabilirler. Sedye asansörleri paslanmaması için kullanılan malzeme özel olarak üretilir. Yarı, tam ve hidrolik olarak tercih edilen bu asansörlerin periyodik kontrolleri ve bakımları akredite olmuş firmalar tarafından yapılmalıdır.

Femko‘nun uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği sedye asansör muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kontrol Süresi

Asansör işletme, Bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğin’ce sedye asansörü piyasaya arz edebilmek için tescil işlemleri gerçekleştirilmeden önce ve devamın ise yılda en az 1 (bir) kere olmak üzere yapılması gereken periyodik kontrollerdir.

Devamı

Yük Asansörleri Periyodik Kontrol

Yük asansörleri adından da anlaşılacağı gibi yük taşımaya yarayan asansördür. 20 veya 30 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilen asansörler hem elektrik hemde hidrolik sistemle çalışanları vardır.

Hidrolik asansörler kısa mesafelerde ağır yükleri kaldırmak için kullanılan asansörlerdir. Hidrolik yük asansörlerin elektrikli yük asansörlerine göre artısı vardır. Deprem anında büyük bir güvenlik sağlayan bu asansörler makina dairesine ihtiyaç duymazlar.

Özellikle depolarda, fabrikalarda, alış veri merkezlerine ve yük taşımanın sıklıkla yapıldığı yerlerde kullanılır. Yük asansörlerinde kumanda panosu, asansör kapısı, asansör vinci, kumanda butonu, kabin makarası, yük asansör kabini, asansör makarası ve asansör rayların parçaları bulunmaktadır. Yük asansörünün çalışması için gerekli olan bu parçaların kontrolleri ve genel kontrolü yapılmalıdır.

Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm araç asansörü, yük asansörü, dış cephe asansörü, engelli asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, yürüyen merdiven vb. kaldırma iletme makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Devamı

Cephe Asansörü Periyodik Kontrol

Cephe asansörü çok yüksek katlı binalara yerleştirilen bir asansördür. Bu asansör genel olarak inşaatlarda kullanıldığı için iş gücüne de katkısı çok iyidir.

Hem güvenlik hem de kolaylık sağlayan bu asansör ile iş kazalarını önemli ölçüde azaltır hem de iş gücü maliyetini arttırır. Bu asansörlere yük kolay yüklenebilir ve boşaltılabilir. Hemen hemen her zemine kurulan bu asansör 1.5 ve 2 ton’a kadar ağır yükleri kaldırabilir.

Cephe asansörü Kullanım Alanları

  • Yüksek katlı inşaatlarda
  • Beton santrallerinde
  • Barajlarda
  • Çimento fabrikalarında
  • Yük taşıma ve boşaltma işlerinin yoğun olduğu yerlerde
  • Ayrıca kuyulara kurulabilen cephe asansörler’ide bulunur.

Cephe asansörün iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Zira bu asansörler le yüksek katlarda çalıştığı için bakımlarının yapılması gereklidir. Bunun içinde önceden akredite olmuş kuruluşlara periyodik kontrol yaptırılmalıdır.

Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

Periyodik Kontrol Süresi ve Raporu

İnsan ve Yük taşıyan asansörler için standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süre 1 yıldır.

Kaldırma platformu, asılı erişim donanımı, yük asansörleri, seyyar iş platformu gibi kaldırma iletme makinaları kapsamında; TS EN 1808+A1,TS EN 1495+A2, TS EN 12159, TS EN 280 +A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Ulusal ve Uluslararası standartlar kapsamında kontrol edilerek, ilgili mevzuatlara uygun kontrol raporları hazırlanmaktadır.

 

Devamı

Engelli Asansörü Periyodik Kontrol

Engelli kardeşlerimizin günlük hayatında karşılaştığı zorluklar olan yüksek ve alçak yerler için engelli asansörü kullanılmaktadır. Daha kolay ulaşım için kullanılan engelli asansörü yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Engelli asansörü engelli insanları bulundukları ortamda daha rahat hareket etmelerini sağlıyor. Engelli asansörünün avantajı ise giriş çıkışların kolay olmasıdır. Normal asansöre göre daha iyi olan engelli asansörlerin güvenliği de çok önemlidir. Engelli insanların sorunsuz bir şekilde bu asansörleri kullanmaları için periyodik kontrol yapılması gerekir. Yönetmeliğe uygun olarak kontrollerin yapılması gerekir.

Yönetmelik

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, bina ve işletmelerde bulunan tüm engelli asansörlerinin yıllık periyodik kontrolleri TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

MADDE 15 

  • (2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

Engelli Asansörü Periyodik Kontrol

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği engelli asansörü periyodik kontrolü ve muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Devamı

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Hidrolik asansörlerin periyodik kontrol edilmesinden önce hidrolik asansör nedir? nasıl çalışır? yakından bakalım. Hareket edebilmek için mekanik enerjiyi sıvılar yardımı ile çalıştıran sisteme hidrolik sistem denir. Hidrolik sistemlerin en büyük avantajı daha az güç ve enerji harcar. Böylelikle sıkça da tercih edilirler.

Hidrolik asansörlerin nasıl çalıştığına bakalım şimdi. Hidrolik sistemi yağın pistonu tahrik ederek yani sıvı basıncı ile iterek pistonları çalıştırması ile çalışır. Hidrolik asansör çeşitleri ise şöyledir; Hava, hidrolik ve hidrolik araç, insan, palet, döner, platform, küçük hidrolik asansör çeşitleri bulunmaktadır. Hidrolik asansörlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi pistonların aşağı ve yukarı inip çıkmalarında enerji harcamazlar.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Femko, Bu Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Devamı

Elektrikli Asansör Periyodik Kontrol

Asansör bilindiği gibi insanları ve yükleri aşağı ve yukarı taşıyabilen bir araçtır. Günümüzde insanların çoğalması ve şehirlerin kalabalık olması nedeniyle her yerde yüksek katlı apartmanlar ve plazalar görüyoruz. Bu yüksek katlı yerlere her seferinde çıkabilmek için asansör gereklidir. Yada iş yerlerinde ve depolarda yük taşıma amaçlı asansörler kullanılır. Bu asansörlerin ise güvenliği çok önemlidir. Zira herhangi bir hatada can ve mal kaybına neden olabilir. Kazaların önüne geçmek için periyodik kontrol yapılması gerekir.

Periyodik kontrol yapılması için mevzuatta bulunan yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Eğer periyodik kontrol yapılması istediğiniz asansörlerinizi akredite olmuş firmalara yaptırınız.

Yönetmelik

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.

Elektrikli Asansör Periyodik Kontrol

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği elektrikli asansör muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Devamı