Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Hidrolik asansörlerin periyodik kontrol edilmesinden önce hidrolik asansör nedir? nasıl çalışır? yakından bakalım. Hareket edebilmek için mekanik enerjiyi sıvılar yardımı ile çalıştıran sisteme hidrolik sistem denir. Hidrolik sistemlerin en büyük avantajı daha az güç ve enerji harcar. Böylelikle sıkça da tercih edilirler.

Hidrolik asansörlerin nasıl çalıştığına bakalım şimdi. Hidrolik sistemi yağın pistonu tahrik ederek yani sıvı basıncı ile iterek pistonları çalıştırması ile çalışır. Hidrolik asansör çeşitleri ise şöyledir; Hava, hidrolik ve hidrolik araç, insan, palet, döner, platform, küçük hidrolik asansör çeşitleri bulunmaktadır. Hidrolik asansörlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi pistonların aşağı ve yukarı inip çıkmalarında enerji harcamazlar.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol

Femko, Bu Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.