Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Yürüyen merdiven basamakları devamlı dönen ve elektrikle çalışan merdivendir. İnsanları yukarı aşağı taşıyan yürüyen merdiven asansörlere göre daha çok insan taşırlar.

Genel olarak alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında, plazalar, oteller ve hava alanlarında kullanılmaktadırlar. Yürüyen merdivenler genelde insan taşıma amaçlı olduğu için güvenliğe de önem verilmelidir. TV’de ve internet te yürüyen merdiven kazalarını görmüşsünüzdür. Bu tip kazalar can kaybına neden olabilir. Kazalara sebebiyet vermemek için yürüyen merdivenlerin periyodik kontrol yapılması gereklidir. Yönetmeliğe göre yapılan kontrollerle yürüyen merdivenlerin her hangi bir kazaya sebebiyet vermesini önler.

Yönetmelik

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm araç asansörü, yük asansörü, dış cephe asansörü, engelli asansörü, sedye asansörü, servis asansörü, yürüyen merdiven vb. kaldırma iletme makinalarının yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yürüyen Merdivenler/bantlar ile ilgili mevzuat hazırlama sorumluluğu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığındadır. Bakanlığın yayımladığı en güncel mevzuat, 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’dir.

Periyodik Kontrol Raporu

Femko denetçileri tarafından yapılmakta ve uygunluğun tespiti durumda ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.