Teleski Periyodik Kontrol

Teleski Periyodik Kontrol

Teleski kış sporunu kayak merkezlerinde yapan kayakçıların en aşağı kaydıktan sonra tekrar yukarı çıkmalarını sağlayan T-bar adındaki çekme makinesidir. Kayakçıyı en bulunduğu en üstte çıkartmaya yarayan teleski kısa mesafelerde kullanılır.

T-bar yani teleskiyi kullanma ustalık ister yani kayak yapan herkes mutlaka iyi bir kayakçı olmalıdır. Zira T-barı kullanmak kolay gibi görünse de çarpışma riski bulunmaktadır. Bu riskin yanında teleskiden kurtulmakta kolay değildir. İyi bir kayakçı iseniz teleskiyi rahat kullanabilirsiniz. Bu makinelerin güvenliği de çok önemlidir. Ne kadar iyi bir kayakçı da olsanız her hangi bir arızada can kaybına ve kaybolmalara neden olabilir. Sizinde teleskiniz de herhangi bir arıza olmamasını istiyorsanız periyodik kontrol yaptırınız.

Akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalara kontrollerinizi yaptırınız. Periyodik kontrol yaptırmanız sizin yararınıza olur. Zira hem işletmenizin devamlılığı sağlanır hemde can kaybını önler.

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde bulunan Tablo: 2’de belirtilmiştir.