Konveyör Bant Sistemi Periyodik Kontrol

Konveyör Bant Sistemi Periyodik Kontrol

Konveyör yükleri ve malzemeleri yerden veya havadan otomatik olarak devamlı taşıyan sisteme denir. Knveyör bant sisteminin mekanizması devamlı olarak hareket etmektedir. Kullanım alanları ise devamlı olarak çalışılan işlerin hızlı ilerlemesini sağlayan yerlerdir. Örnek vermek gerekirse;

 • Hava alanları (bagaj taşıma).
 • Silolarda tahıl taşıma.
 • Maden ocaklarında kömür taşıma.
 • Maden ocaklarında filizleri nakletme.
 • Gıda ambalajı ve üretimi yapan yerlerde.
 • Otomasyon sisteminin kullanıldığı her yer.

Konveyörler hareket edebilmesi için; Kablolar, zincirler, motorla çalışan kayışlar, insan gücü hayvan veya titreşimler hareket ettirilebilir. Konveyörlerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Konveyör çeşitleri aşağıdadır.

Bantlı Konveyör: Motor ile hareket ettirilen kauçuk, branda, çelik ve tel örgüden yapılmış bantlardır. Bant sistemi her yerde vardır. Yürüyen merdivenler bagaj taşıma bantları ise bunlara birer örnektir. Bantlı konveyörlerde makaraların iki görevi vardır.

 1. Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda boş banda mesnetlik etmek.
 2. Gerektiği zaman banda oluk şeklinde bir form vermektir.

Eğimli konveyör: Yer çekimi kuvvetinden yararlanan bu sistemde rulmanlı yataklarla yataklanmış sıralı rulo ile ittirilerek kullanılır. Silindirleri çelik, alüminyum ve plastiktir.

Zincirli konveyör: Zincir yardımı ile yük taşıyan konveyördür.

Havalı pnömatik konveyör: Tane ve toz ile dökülebilen yükleri taşıyan sistemdir.

Titreşimli konveyör: Elektriksel veya mekaniksel yolla sağlayan sistemler vasıtası ile taşıyan sistemdir.

Vidalı konveyör: Helis biçimli bir vidanın, bir boru veya kovan içinde dönmesiyle dişleri arasındaki malzeme hareket ettirilen sisteme denir.

Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 • 2.1.9. (Ek:RG-10/3/2015-29291)1 Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.
 • 9.3. Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baş ve kuyruk tamburları, uygun ve güvenlikli bir koruyucu altında bulundurulur. Konveyörlerin eğimi, konveyörler üzerinde taşınan madde veya malzemenin kayması sonucu tehlike meydana getirebilecek derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel tedbirler alınır.
 • 9.4. Konveyörler, makiniste işaret vermek üzere işaretleşme araçlarıyla veya herhangi bir noktada durdurabilecek bir düzenle donatılır. Bu araçlar çalışırken bir sorumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur.

Konveyör Bant Sistemi Periyodik Kontrol Raporu

Uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.