Teleferik Periyodik Kontrol

Teleferik Periyodik Kontrol

Uzak iki yer arasına gerilmiş çelik halatlara bağlanarak asılan taşıta teleferik denir. Çelik halatlarla havadan yolcu taşıma ve gezme amaçlı kullanılan teleferik ile sanki bir helikoptere binmiş gibi hissedeceksiniz.

Teleferiğin gerçek kurulma amacı ulaşımın çok pahalı ve zor olduğu bölgelerde kullanılmasıdır. 2-4-6 kişilik kabinleri bulunan teleferik ülkemizde de bir çok yerde kullanılmaktadır. Hatta bazı maden ocaklarında ve kış sporunun yapıldığı yerlerde de kullanılmaktadır. Dünyanın en uzun teleferiği ise isveç te bulunmaktadır. Havadan yolcu taşımacılığı için önemli bir araç olan teleferiğin kontrolleri de önemlidir. Zamanında yapılan periyodik kontrol can kaybını önler. En ufak hataya ve kazaya tahammül edilemeyecek teleferiğin kontrollerini akredite olmuş kuruluşlara kesinlikle yaptırınız.

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Madde 2 — Bu Yönetmelik, emniyet aksamları ve alt sistemleri dahil bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis  ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, muayene,  belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

a)Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar.

1) Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,

2)  Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,

Teleferik Periyodik Kontrol ve Raporu

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.