Hidrofor Periyodik Kontrol

Hidrofor Periyodik Kontrol

Hidrofor su basıncının düşük olduğu yerlerde basıncı yükseltmek için kullanılan sisteme Hidrofor denir. Bu sistemde otomatik pompalama yapan basınç deposu yerleştirilir. Yerleştirilen bu basınç deposu sayesinde şebeke suyunun yetersiz kaldığı yerlerde binadaki suyun basıncını arttırır. Tesisat sistemi kurulduktan sonra hidrofor deposu hava yardımıyla suyu iterek yani basınç vererek daha hızlı gitmesini sağlar.

Doğru hidroforu kullanmak hem konforunuzu arttırır, hem de ileri de karşılaşılabileceğiniz sorunları azaltır. Hidrofor seçimi yapmadan önce hidrofor pompasının kapasitesi belirlenmelidir. Hem de aldıktan sonra periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Hidrofor Çeşitleri

 • Otomatik hava şarjlı hidroforlar
 • Hava kompresörlü hidroforlar
 • Membranlı basınç dengeleme tanklı hidroforlar

Yönetmelik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Basınçlı Ekipmanların Uygunluk Beyanı

 • İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,
 • İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,
 • Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve izlenilen uygunluk değerlendirme yöntemi,
 • Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
 • Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
 • İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
 • Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
 • Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,
 • İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.

Standartları

Hidrofor Kontrolleri, TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.