Otoklav Periyodik Kontrol

Otoklav Periyodik Kontrol

Otoklav basınçlı su buharı ile hazırlanan ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta ortalama 20 dakika da ortamı sterilize eder.Yani ortamı mikroplardan arındırarak temiz bir yer sağlar. Genellikle hastahaneler ve Labratuvarlar da kullanılan Otoklav içinde barındırdığı aletleri, yiyecek, içecekleri, Labaratuvar örneklerini içerisinde sterilize ederek mikropları yok eder ve korur.

Otoklavlar sterilizasyonun olmazsa olmazıdır. Sterilizasyon yapılan ürünler buhar basıncı ve ısı ile mikro organzimaların hücre zarını patlatarak öldürürler. Otoklavlar N, S ve B sınıflarına göre üretilirler. Sterilizasyonda büyük önem sağlayan Otoklavların periyodik olarak ta kontrolü yapılmalıdır. Kontroller ise basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve TSE standartlarına göre yapılmalıdır.

Yönetmelik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Otoklavlar TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Otoklav Periyodik Kontrol

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihazların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.