Caraskal Periyodik Kontrol

Caraskal Periyodik Kontrol

Caraskal, kısaca anlatmak gerekirse az bir insan enerjisi ile ağır yükleri kolay kaldırabilen zincirli kaldırma ekipmanına denir. Yani bir tonluk bir yükü zincirler yardımı ile kaldırmaya yarar.

Merkezi olarak etrafında dönen makaraya bağlı sabit ve hareketli makaralara caraskal denir. Kaldrıma iletme ekipmanı olan caraskalların bakımları kolay ve küçük olması ile kullanımı yaygındır. Caraskallar mekanik ve elektrikli olmak üzere iki çeşittir.

Mekanik Caraskal: İnsan gücü ile manuel olarak ağır yükleri kaldırabilen ekipmanlardır.

Elektrikli Caraskal: Adından da anlaşılacağı gibi elektrikle çalışan ve her hangi bir kol gücü istemeyen kaldırma iletme ekipmanıdır.

Bu caraskalların kontrolleride çok önemlidir. Zira can ve mal kaybına yol açar. Ancak kaldırma iletme ekipmanı caraskalın periyodik kontrol yapılması durumunda her hangi bir kazanın önüne geçer. Kazalar bildiğiniz gibi anlık bir şekilde yaşanır. Sizde akredite olmuş kuruluşumuza periyodik kontrol yaptırarak kazaların önüne geçmiş olursunuz.

Yönetmelik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

TSE Standartları

Periyodik Kontroller: TS 11421, IS 3832 :2005 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrol

Femko bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.