Motopomp Periyodik Kontrol

Motopomp Periyodik Kontrol

Motopomp su çekmeye yarayan motorlu makine sistemine denir. Kısaca motorlu tulumba denmektedir. Motopomplar genellik elektriğin olmadığı tarımsal bölgelerde sıkça kullanılır.

Kuyudan su çıkartma, tarla sulama, su basan yerlerden su çekme, dairelerde, villalarda, gökdelenlerde su basıncının yetmediği yerlerde motopomplar kullanılmaktadır. Pratik ve kullanışlı olan olan motopomplar su motoru olarak ta anılmaktadır. Elektrikle ve benzinle çalışan motopomplar bulunmaktadır.

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Makina Emniyeti Direktifi ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan elektriksel ve teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.