Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol

Kalorifer kazanı benzin, kömür, motorin ve doğal gaz gibi yakıtlar merkezi bir sistemi ısıtmaya yarayan sisteme denir. Büyük bir apartmanda doğal gaz yok ve ısıtma büyük bir kazanın içindeki suyun ısıtılması ve bu sıcak suyun tüm kalorifer peteklerine aktararak binanın komple ısınmasını sağlar.

Denetimsiz kalorifer kazanlarının yol açtığı kazalar zaman geçtikçe artmaktadır. Kalorifer kazanlarında sıcak su ve basıncın kontrol edilmesi gerekir. Zira can ve mal kaybı yaşanabilir. Kontrollerinizi akredite olmuş kuruluşlar aracılığı ile yaptırınız. Çünkü bu tip periyodik kontrol yapan firmalar yönetmeliğe uygun kontroller yapar ve kontrol raporu hazırlar.

Kalorifer kazanının imbisat deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş  emniyet boruları üzerinde hiçbir akış kesici vana olmamalıdır.  Ayrıca kalorifer  kazanı çalışırken, kalorifer kazanındaki sıcak su çıkış ve dönüş boruları üzerindeki vanalar açık olmalı, hiçbir surette kapatılmamalıdır.

Türkiye‘deki kazan daireleri süratle kontrole tabi tutularak mevcut durumları ortaya çıkarılmalıdır. Kontroller sonucunda ömrünü tamamlamış ve kullanılması sakıncalı kazanların işletilmesine derhal son verilmelidir.

Yönetmelik

Femko, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan kalorifer kazanı ve tüm basınçlı ekipmanların yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.