Buhar Jeneratörleri Periyodik Kontrol

Buhar Jeneratörleri Periyodik Kontrol

Buhar jeneratörü buhar üreten makinaya denir. Buhar jeneratörleri her sektörde kullanım alanlarına göre farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Buhar üreten bu jeneratörler bulanık sulardan etkilenmediği için istediğiniz suyu kullanabilirsiniz. Buhar jeneratörlerinde genel olarak şebeke suyu kullanılmaktadır. Genel de tekstil sanayinde kullanılan buhar jeneratörleri içinde barındırdığı suyu ısıtarak buhar haline dönüşmesini sağlayan kompakt bir sistemdir. Bu jeneratörler her ne kadar emniyetli çalışsalar dahi periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Elektrikle çalışan kompakt bir sistem olduğu için yönetmelikte belirtilen standartlara göre belirli aralıklarla kontrolleri yapılmalıdır. Kontrollerinizi akredite olmuş kuruluşlara yaptırabilirsiniz.

Kullanım Alanları

  • Tekstil sanayisinde
  • Otellerde
  • Kuru temizlemede
  • Endüstriyel tesislerde
  • Çorap sanayinde
  • Konfeksiyon atölyelerinde

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların  ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili  usul ve esasları belirlemektir.

Kontrol Raporu

basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.