Boyler Periyodik Kontrol

Boyler Periyodik Kontrol

Boyler büyük işletmeler için ihtiyaç duyulan sıcak suyu büyük bir kazan içinde suyu ısıtarak dağıtan sisteme boyler denir. Boyler sistemi Villalar, Oteller, Restoranlar, Askeri kışlalar, hastane ve kış tesislerinde kullanılırlar.

Boyler’ler çift ve tek serpantinli olarak ihtiyaca göre kullanılır. Ayrıca bu sistemler Çelik veya bakır borulu olmak üzere iki farklı boru sistemli olarak kullanılabilir. Boyler’de kendi içinde kullanım alanlarına göre ayrılırlar. Elektrikli, hızlı, kombi, gömlekli, serpantinli, termoboyler, banyoboyler, sıcak su boyler, emaye boyler ve cidarlı boylerler olarak ayrılırlar. Bu boylerler 100 dereceye yakın sıcak su depolayarak dağıtabilirler. Boyler kullanılmadığı zamanlarda içindeki sıcak suyu çok uzun süre korur. Kullanılan teknoloji sayesinde ürünü izolasyon malzemeleri yüksek verim sağlarken, boyler dış etkenlerden de kendini korur.

Boyler’lerin periyodik kontrolleri de akredite olmuş kuruluşlara yaptırılmalıdır. Zira denetimsizlik sonucunda zamanla kazalar ortaya çıkabilir. İşletmenizde bulunan boyler sistemini standartlara uygun olarak periyodik kontrollerinizi yaptırarak güvenliğinizi alabilirsiniz.

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.