Elektriksel Güvenlik Testleri ve Periyodik Kontrol

Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok elektrikli alet bulunuyor. Bu elektrikli aletlerden bir çoğu tehlike oluşturacak cihazlardır. Bu elektriksel cihazların tehlike arz etmemesi için periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Periyodik kontrol demek çıkabilecek arızalara önceden önlem almak ve cihazların kullanım verimliliğini arttırır. Fabrikalarda üretilen elektrikli cihazlar da hatalar oluşabilir. Bu tip hataların önüne geçmek için elektriksel güvenlik test cihazları ile kontroller yapılır.

Yönetmelik

Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Elektriksel Güvenlik Testleri ve Periyodik Kontrolleri

Femko, alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri, Elektrik Pano Testleri, Yıldırımsavar, Paratoner Ölçümleri, Topraklama Ölçümü, Katodik koruma, Makinaların Güvenlik Muayenesi, Tezgâhların Muayenesi, Tesisat Kontrolleri gibi işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Devamı