Zincir Sapan Mapa Periyodik Kontrol

Zincir Sapan Mapa kilitleri gemilerde ve teknelerde güverteye veya küpeşteye çakılmış, ucunda palanga takmaya yarayan halkaya veya civataya sapan mapa denir. Periyodik kontrol yapılan sapan ve mapalara yakından bakalım.

Hareketli ve tek zincir kaldırma modelleri bir çok iş yerinde bulunur. Hareketli kaldırma mapalar 90, 180 ve 360 derece dönebilen mapalar bulunmaktadır. Mapalar kaldırılacak yüke göre şekil alırlar. Tek zincirli mapalar ise bağlantı halkası ve sapanın kancasıyla birlikte yük kaldırma amaçlı kullanırlar. Piyasada farklı çeşitte sapan ve mapa kilitleri bulunmaktadır.

Zincirlerinize taktığınız bu sapan ve mapa kilitlerinin bakımı ve kontrolleride çok önemlidir. Yük kaldırma esnasında oluşabilecek kazaları önlemek için kesinlikle periyodik kontrol yapılmalıdır. Periyodik kontrollerinizi akredite olmuş kuruluşlar yaptırmanız çok önemlidir.

Yönetmelik

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler

Genel Hususlar 3.1.4; Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir.

Zincir Sapan Mapa Periyodik Kontrol

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği sapan mapa muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

Devamı