Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol

Kızgın yağ kazanları bir tarafında termal yağ bulunan diğer tarafında ise ısı veren yakıtın yakılması ile ateş ve duman gazlarının dolandığı yollarda bulunan basınçlı kaplara ve sistemine denir.

350 derecede ki atmosfer basıncı sıcaklıklarına çıkabilen kızgın yağ kazanları her hangi bir arıtma kullanılmaz. Kızgın yağ ile istenildiğinde sıcak su ve buhar üretilebilir. Maliyeti biraz yüksek bir sistemdir. Endüstriyel alanda yüksek sıcaklıklara maksimum 350 °C, ihtiyaç duyulan proseslerde bu sıcaklıklara çıkabilmek için ısı taşıyıcı olarak buhar veya kızgın su kullanılabilir, Ancak 350 °C gibi yüksek sıcaklığa 170 barg gibi bir basınçta ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçlarda çalışan tesislerin ilk tesis maliyetleri yüksek olduğu gibi bu tesislerin bakım masrafları da yüksek olmakta: ayrıca patlama riski de o nispette artmaktadır.

Kazanda herhangi bir delinme veya yağ sızıntısı olması durumunda yangın çıkması ihtimali vardır. Bu tip riskli kazanların kontrolleri yönetmelikteki standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Kızgın yağ kazanları, aynı kapasitedeki kızgın su kazanlarının 1/20 nisbetinde fevkalade termik atalete sahiptirler. Bu da, kızgın yağ kazanlarının çok süratle istenilen işletme rejimine ulaşmasını sağlamaktadır.

Yönetmelik

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

  • 2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
  • 2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.
  • 2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

 

Devamı