Periyodik Kontrolleri Bakımcı Firmalar Yapabilir mi?

Periyodik Kontrolleri Bakımcı Firmalar Yapabilir mi?
  • Kasım 16th, 2016
  • femko

Periyodik kontrollerde esas olan; işletmede can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılmasıdır.

Dolayısı ile bu tip kontroller bağımsız ve tarafsız kuruluşlarca yani, kontrol edilen cihazın bakım, onarım, üretici veya mülkiyet ilişkisi olmayan kuruluşlarca kontrol edilmesi önemlidir.