Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Amacı Nedir?

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Amacı Nedir?
  • Kasım 22nd, 2016
  • femko

İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arzından ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.