Genel Kontroller, Gözle Kontroller, Fonksiyon Ve Yük Deneyleri, Dinamik Deney, Statik Deney, Deney Sonrası Kontrolleri yapılır.

Yönetmelik çerçevesinde, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, binalarınızda bulunan tüm hidrolik asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arzından ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda aksi bir süre belirtilmemiş ise, yılda en az 1 (bir) kez elektrik panolarının muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.

Elektriksel ve Teknik Ekipmanlara; Panoya, Paratonere, Topraklamaya, Katodik Korumaya, Makinaların Güvenlik, Jeneratör, Yangın Tesisatı ve Hortumlara, Motopompların Muayenesi, Boru Tesisatlarına, Havalandırma ve Klima Tesisatlara, Dişli Taşlamalarına, Dişli Açma Makinelerine, CNC İşleme Tezgâhlara, Torna Tezgâhlara, Freze Tezgâhlara, Planya Tezgâhlara, Taşlama Tezgâhlara, Bohrwerk Tezgâhlara periyodik kontrol yapılır.

Cihaz, araç ve gereçlerin periyodik kontrolleri yapılmazsa bozulma nedeniyle kazaya yol açtığı gibi çalışırken de bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Bu kapsamda, iş yerinden sorumlu iş güvenliği uzmanları bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmektedirler.

Otoklav Kontrolleri; TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Hidrofor Kontrolleri, TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

  • Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalterleri kapatılmalıdır.
  • Hava tankı içerisindeki hava, tahliye (blöf) vanasından tamamen boşaltılmalıdır.
  • Hava tankı üzerinde bulunan emniyet ventilleri sökülmelidir.
  • Hava tankı, basınçlı hava giriş ve çıkışını önlemek için muhakkak körlenmelidir.
  • Hava tankının içerisinde hava kalmayacak biçimde (yani taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
  • Ekipmanın Femko tarafından kontrol işlemlerinin gerçekleştirdiği sırasında, firmadan yardımcı personeller ve gerekli ekipmanlar hazır bulundurmalıdır.

Hava tankının kontrolleri; TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Kompresörlerin Kontrolleri; TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Kalorifer kazanı kontrolleri; TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Buhar Jeneratörleri, Otoklavlar, Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü ve Yeraltı), Basınçlı Hava Tankları, Kompresörler, Hidroforlar, Boyler ve Genleşme Tankları, Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depoların periyodik kontrolü yapılır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Bu kontroller ve raporlama işlemleri, kaldırma ve/veya iletme makinaları kapsamında; TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Bu kontroller gerçekleştirilirken, İstif Makineleri ve transpaletler için; TS EN 1757-2, TS 10201 ISO 3184 standartlarında belirtilen kriterler dikkate alınarak raporlamalar yapılmaktadır.

Kaldırma platformu, asılı erişim donanımı, yük asansörleri, seyyar iş platformu gibi kaldırma iletme makinaları kapsamında; TS EN 1808+A1,TS EN 1495+A2, TS EN 12159, TS EN 280 +A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Forklift, istif makinası, lift, transpalet kontrolleri kapsamında; TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Vinç Kontrolleri kapsamında; TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılmaktadır.

Vinç, Monoray Vinç, Köprülü Vinç, Por tal Vinç, Pergel Vinç, Kule Vinç, Mobil Vinç, Caraskal, Forklift, Transpalet, Atelye Tipi Lift ve Krikolar, İnsan ve Yük Asansörleri, Yürüyen Merdiven / Bant, Cephe Asansörü, Platform, Sapan, Mapa, İş Makinaları, Çekici, Çekici Dozer, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici, Skreyper, Greyder, Silindir, Silobas, Beton Pompası, Fore Kazık, Teleski Telesiyej Teleferik, Çeşitli Konveyöre, Bantlı İletme Makinalarına  Periyodik Kontrol yapılır.

Yapılması zorunlu iş ekipmanları Kaldırma iletme ekipmanları, Basınçlı kaplar, Elektriksel ölçüm aletlerine periyodik kontrol yapılması zorunludur.

 

Herhangi bir ekipmanın veya makina’nın çalışan fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını tespit edilmesine periyodik kontrol denir.

Asansör periyodik kontrol yaptırmanız 18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı yasa gereğince zorunludur. Asansörlerinizin periyodik kontrol işlemleri direkt olarak asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile tasarlanmıştır.

Asansör periyodik kontrolünü “A Tipi Muayene Kuruluşları” yapabilmektedir.

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Periyodik kontrollerde esas olan; işletmede can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılmasıdır.

Dolayısı ile bu tip kontroller bağımsız ve tarafsız kuruluşlarca yani, kontrol edilen cihazın bakım, onarım, üretici veya mülkiyet ilişkisi olmayan kuruluşlarca kontrol edilmesi önemlidir.

Evet Zorunlu. Kaldırma ve/veya İletme araçlarının, Basınçlı kapların ve İş makinalarının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” madde 7 gereği kontrol edilmesi zorunludur.