Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Pergel vinç sabit bir yere monte edilerek çalışan ve kendi ayağı üzerinde de çalışabilen vinçlerdir. Bu vinçlerin en büyük özelliği kendi etrafında dönerek çalışır. Ağır yükleri 360 derece döndüren ağır iş makineleridir.

İnşaat şantiyelerinde kullanılan bu vinçler istenilen bölgeye ve yere göre özel olarak ta üretilebilir. Pergel vinçler 180, 270 ve 360 derece dönebilen modelleri bulunmaktadır. Hareket kumandası ile çalışan bu vinçler tıpkı diğer vinçlerde de gibi iş sağlığı ve güvenliğine uyulmalıdır.

Yönetmelik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

Vinç Kontrolleri kapsamında; TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılmaktadır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.