Paratoner Periyodik Kontrol

Paratoner Periyodik Kontrol

Halk arasında bilinmez ancak elektrik işi ile uğraşanlar bilir Paratoner yıldırımın binaya zarar vermesini önleyen bir koruyucudur. Bir topraklama sistemi de diyebileceğiz bu sistemde radyoaktif paratoner, aktif paratoner ve faraday kafesi gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Paratoner sistemi kurulduğunda yıldırım binaya düştüğünde binaya yerleştirilen aletler yardımıyla yüksek voltajdaki yıldırımı toprağa bağlanmış demir çubukları ile yıldırımı toprağa aktarır. Böylelikle hem can hemde mal kaybını önlemiş olur. Yıldırımı etkisiz hale getiren bu sistem oldukça güvenlidir. Ancak yinede elektrikli bir sistem olduğu için periyodik kontrol yapılması gereklidir.

Yönetmelik

Bu Yönetmelik, yapıların yıldırımdan koruma tesislerinin can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle tasarımına, kurulmasına, işletilmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Yıldırımdan koruma tesislerinin, yıldırımın oluşmasına engel olamayacağı bilinmelidir.
Bu Yönetmeliğe uygun olarak tasarlanan ve kurulan bir yıldırımdan koruma tesisi; yapıların,
cisimlerin ve kişilerin yıldırımdan tam korunmasını garanti edemez; ancak koruduğu yapının
yıldırımdan hasar görme riskini önemli ölçüde azaltır.

Periyodik Kontrol Süresi

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm paratonerlerin ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Paratoner Periyodik Kontrol

Femko’nun yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılan paratoner ve elektriksel teknik ekipmanların periyodik ölçüm ve kontrolleri, bu cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.